Miljøprojekt, 923; Teknologiudviklingsprogrammet for jord- oggrundvandsforurening, 2004

Afhjælpning af barrierer for belåning og salg af forurenede og muligt forurenede grunde

27-05-2004

Amternes Videncenter for Jordforurening (AVJ) og Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række aktører fra det private ejendomsmarked udarbejdet dette notat om de barrierer, der eksisterer for belåning, køb og salg af forurenede og muligt forurenede boliggrunde. Notatet, inkl. løsningsforslagene, er skrevet af AVJ på baggrund af interview med de involverede parter og efterfølgende fælles diskussioner.

Læs publikation