Miljøprojekt, 925, 2004

Udvikling af metoder til udnyttelse af animalsk affald i biogas og udvinding af fosfor fra kød- og benmelsforbrænding

14-06-2004

Projektet har dels undersøgt muligheden af tilsætning af animalsk affald til biogasanlæg og dels undersøgt muligheden for at udvinde fosfor fra kødbenmels aske. I rapporten er det vist, at det er muligt at tilsætte animalsk affald til biogasanlæg i begrænsede mængder uden de hidtil identificerede problemer med skumning og inhibering. Projektet vurderer, at aske kan erstatte råfosfat i samtlige processer, forudsat de nødvendige receptkorrektioner foretages.

Læs publikation