Miljøprojekt, 931, 2004

Sammenligning af energiforbrug til køling i supermarkeder

24-06-2004I projektet er der foretaget en sammenligning af energi- forbruget til køling i 2 supermarkeder baseret på HFC alene og 2 supermarkeder, hvor køleanlægget er et såkaldt kaskadeanlæg baseret på hhv. HFC i køledelen og CO2 i frostdelen. Resultaterne viser, at energiforbruget, inden for måleusikkerheden, er ens. Det påpeges dog, at der er store muligheder for energiforbedringer i kaskadeanlægget, da der er tale om et førstegeneration- sanlæg.Læs publikation