Miljøprojekt, 928, 2004

Reduceret fosforudskillelse ved anvendelse af fytasetilsætning svinefoder

16-06-2004Projektet har set på svins mulighed for at optage naturligt fosfor fra svinefoder og undersøgt om tilsætning af fytase kunne øge fosforoptaget. Det viste sig en sådan tilsætning havde effekt og ville gavne vandmiljøet og begrænse fosforoverskuet fra landbruget.Læs publikation