Miljøprojekt, 916, 2004

Reaktive vægge og filtre med jernspåner - en sammenfatning

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

14-06-2004Brugen af jernspåner i reaktive vægge og vandbehandlingsfiltre, har været anvendt ved en lang række lokaliteter i udlandet til grundvandsoprensning, og er nu også afprøvet ved fem tilfælde under danske forhold. Fire ud af de fem projekter levede op til forventningerne. Det sidste projekt, som afprøvede et jernspånefilter overfor PCE, gav en uforklarlig lav virkningsgrad for filtret. Det anbefales i kommende konkrete sager at lave forundersøgelser i form af laboratorieforsøg, med mindre der er tale om blødt vand uden indhold af nitrat.Læs publikation