Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9/2004

Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast

02-06-2004

I projektet er kortlagt mængder og typer af kasserede procesmaterialer (processpild) i plastindustrien. Der er opnået praktiske erfaringer med genanvendelse af processpild ved udviklings- og forsøgsarbejde med plastvirksomheder der anvender forskellige formgivningsprocesser. Endvidere er opnået grundlæggende viden om nye genanvendelsesteknologiers egnethed til forskellige former for genanvendelse. Den indsamlede erfaring er opsamlet i en vejledning, og der er skabt et idégrundlag for et kontaktforum for procesmaterialer.

Læs publikation