Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/2004

Opdatering, fejlretning og oversættelse af UMIP-databsen

16-06-2004

Rapporten beskriver baggrunden for den anden opdateringsrunde af UMIP-databasen. Samtidig beskrives hvilke områder opdateringerne især har fokuseret på. Det drejer sig bl.a. om emballagedata samt nye data inden for tekstil-, elektronik og møbelområdet.

Læs publikation