Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/2004

Listen over uønskede stoffer 2004

30-06-2004

Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning til producenter, produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Der foreligger nu en revideret liste. Listen indeholder 68 stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter.

Læs publikation