Evaluering af Miljøstøtte til Arktis for årene 1993 - 2003

11-06-2004Projektets overordnede formål er at evaluere resultaterne af programindsatsen fra 1994 til 2003 og hensigtsmæssigheden af programadministrationen. Evalueringens hovedkonklusion er, at Miljøstøtten til Arktis samlet set er gennemført tilfredsstillende. Programmet vurderes som meget relevant, den samlede nytteværdi for Grønland, Færøerne og Danmark af den videnskabelige forskning vurderes at være stor, og der er generelt en positiv holdning til Miljøstyrelsens administration af programmet.Læs publikation