Miljøprojekt, 934, 2004

Hurtigmetoder til screening for coliforme bakterier og E.coli i drikkevand

20-07-2004

Formålet med rapport var at afprøve og validere udvalgte hurtigmetoders egnethed til kvaliltativ påvisning af coliforme bakterier og E. coli i drikkevand. Rapporten viser, at de metoder, der er afprøvet og valideret i rapporten, vil kunne anvendes til kvalitativ screening, som f. eks. kildeopsporing i forbindelse med forureningssager.

Læs publikation