Environmental Project, 943, 2004

Evaluation of Health Hazards by Exposure to BAM (2,6-Dichlorobenzamide) and Risk Characterisation of Drinking Water Exposure

29-07-2004

BAM er et kemisk nedbrydningsprodukt af nogle ukrudtsmidler (herbicider), der tidligere har været anvendt, men som nu er forbudte. Der er i de senere år i stigende omfang fundet drikkevandsboringer forurenet med BAM. Rapporten giver en beskrivelse af BAM's sundhedsmæssig effekter ud fra gennemgang af de toksikologiske data. Endvidere foretages en risikokarakterisering i forhold til relevante niveauer af BAM fundet vandboringsprøver.

Læs publikation