Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/2004

Effektlisten 2004

15-07-2004Effektlisten danner udgangspunkt for Listen over uønskede stoffer. Effektlisten består af ca. 6400 stoffer, som er udvalgt efter de fastsatte kriterier. Stofferne er udtrukket fra Listen over farlige stoffer (2002), EU's liste over stoffer med dokumentation for hormonforstyrrende effekter, som er prioriteret til yderligere testning, højtonnage stoffer som man i EU har mistanke om, har PBT og vPvB egenskaber og Miljøstyrelsens Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer.Læs publikation