Miljøprojekt, 927, 2004

Barrierer for genanvendelse af slam

12-07-2004Sikkerheden for afsætningen af slam og landbrugsprodukter er vigtige barrierer for genanvendelse af slam. Konkurrencen er stor fra gylle og industriaffald. Slam optager et areal, som ellers kunne modtage gylle. Gylle modsvarer en indtjening fra svineproduktion, som planteavlere ikke kan udnytte ved at aftage slam. Derfor må kommunerne betale planteavlerne for at genanvende slammet. Prisen er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, samt den samlede fordel ved mindske indkøbet af kemisk handelsgødning.Læs publikation