Miljøprojekt, 880, 2004

Rensning af MTBE forurenet grundvand i bioreaktor med MTBE som primært substrat

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

16-01-2004

Projektet undersøger potentialet for bakteriologisk nedbrydning af MTBE med henblik på rensning af forurenet grundvand. To forskellige reaktortyper blev afprøvet, nemlig biologiske filtre og sekvenserede batch. Forsøgene viste, at MTBE kunne nedbrydes fra høje koncentrationer (mg/L) helt ned til grænseværdien for drikkevand. Væksthastigheden for de MTBE nedbrydende bakterier var dog meget langsom, hvilket betyder at eventuelle fuld-skala anlæg vil kræve en betydelig indkøringsperiode.

Læs publikation