Miljøprojekt, 885, 2004

Ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasserne HFC'er, PFC'er og SF6

05-01-2004Rapporten beskriver det danske forbrug i 2002 af ozon- lagsnedbrydende stoffer samt forbruget og emissionen i 2000 af de industrielle drivhusgasser (HFC'er, PFC'er og SF6). Forbruget af de ozonlagsnedbrydende stoffer er halveret i forhold til 2001. Emissionen af drivhusgasserne er beregnet til ca. 715.000 tons CO2-ækvivalenter vægtet efter drivhuseffekt mod ca. 700.000 tons i 2001. HFC'er til køleområdet udgør langt størstedelen.Læs publikation