Miljøstøtte til Østeuropa - Årsberetning 2002

15-01-2004Årsberetningen for 2002 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 2002 til og med årets udgang. Projekterne, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen, er hver især beskrevet ved bl.a. en kort projektbeskrivelse, forventet miljøeffekt samt størrelse på tilskudsbeløb mm.Læs publikation