Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/2003, 2004

Miljø, teknologi og innovation

05-01-2004

Rapporten har været med til at danne baggrund for teknologidelen i regeringens rapport om grøn markedsøkonomi. Fokus er på en beskrivelse af de miljømæssige, samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske potentialer knyttet til en øget inddragelse af teknologisk udvikling og innovation som en del af en markedsorienteret miljøpolitik. Der tages udgangspunkt i eksisterende erfaringer, præsenteres resultatet af forskellige scenarier og skitseres forskellige mulige indsatsområder for en mere innovationsbaseret miljøindsats.

Læs publikation