Miljøprojekt, 889, 2004

Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning

21-01-2004

Danmark har et overskud af farvede glasskår, som ikke kan afsættes til fremstilling af nye flasker/glas i Danmark. Alternative muligheder for genanvendelse af farvede glasskår i byggematerialer er undersøgt i flere pilotforsøg. De tekniske forhold vedrørende anvendelsen af farvede glasskår i byggematerialer er undersøgt ved at gennemføre tre selvstændige pilotprojekter med henholdsvis beton, tegl og vejbygningsmaterialer. Resultaterne viser at det er teknisk muligt at anvende glasskår i de undersøgte materialer. Perspektiverne for anvendelse af farvede glasskår i de undersøgte materialer vil i høj grad afhænge af de økonomiske forhold.

Læs publikation