Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 44, 2004

Lokal afledning af regnvand - effekten af et detaljeret projektforslag på Tingbjerg

15-01-2004

Hvis regnvand nedsives lokalt, vil der være mulighed for at øge den naturlige tilstrømning til byernes søer og vandløb, ligesom grundvandsdannelsen kan blive påvirket positivt. Samtidig reduceres belastningen af afløbssystemer og renseanlæg. Projektet vurderer på et detaljeret niveau for et konkret boligområde, hvordan vandbalancen forandres ved lokal afledning af regnvand (LAR).

Læs publikation