Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 38, 2004

Kortlægning og afgivelse af kemiske stoffer i fugemasser

01-01-2004

Teknologisk Institut har på vegne af Miljøstyrelsen ved indkøb i detailhandelen indsamlet et bredt sortiment af fugemasser der kan købes af forbrugerne. Formålet med projektet har været at undersøge hvilke problematiske stoffer der forekommer i forskellige fugemasser der findes i detailledet på det danske marked. Endvidere har det været formålet at foretage en kortlægning af forbruget på årsbasis af gør-det-selv-folket, og belyse i hvilket omfang forbrugerne har kendskab til mærkning af produkterne herunder faresymboler og kodenumre. Endelig har det været formålet at få belyst hvilken eksponering for problematiske stoffer der finder sted i brugsfasen og for anvendelse indendørs.

Læs publikation