Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 50/2003, 2004

Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder

08-01-2004Næringsstofbelastningen udpeges i projektet på baggrund af en livscyklusscreening og en beregning af miljøeffekter efter UMIP-metoden til at være det væsentligste miljøproblem relateret til minkproduktion. Ved teoretiske overvejelser og praktiske forsøg undersøges forskellige muligheder for at forebygge N- og P-tab fra mink. Der ses bl.a. på halindretning og fodersammensætning. Det viser sig, at traditionel udmugning har op til 48% større N-tab end det mest optimale system til gødningsopsamling.Læs publikation