Miljøprojekt, 883, 2004

GEOPROC - edb program til vurdering af geokemiske processer

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

16-01-2004Miljøstyrelsen har udviklet et nyt edb program som kan anvendes til sager om forurenet jord og grundvand. GEOPROC er et ekspert system der hjælper brugeren igennem komplicerede geokemiske beregninger, som tidligere har afskrækket mange fra at forsøge. Programmet kontrollerer kvaliteten af de anvendte data og udpeger det mest påvirkede grundvand. GEOPROC analyserer den hastighed som forureningen tilsyneladende forsvinder med på lokaliteten og vurderer i hvor høj grad det skyldes fortynding eller fjernelse.Læs publikation