Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/2004

Evaluering af grønne lokale og regionale netværk med deltagelse af myndigheder og virksomheder

01-01-2004

Rapporten er et katalog over eksisterende netværk i Danmark. Kataloget kortlægger eksisterende miljønetværk i Danmark samt giver et overblik over forskelle og variationer mellem netværkene.

Læs publikation