Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 39, 2004

Afgivelse af kemiske stoffer i røgelse

04-01-2004

Formålet med kortlægning og afgivelse af kemiske stoffer i røgelse er at få kortlagt, hvilke kemiske stoffer der afgives ved afbrænding af røgelse og få en vurdering af eksponeringen af forbrugeren. Projektet blev tidligt i forløbet udvidet til også at gælde røgelse generelt, dvs. som stænger uden pind, toppe, klumper, granulater og urter.

Læs publikation