Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2004

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

27-02-2004I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskriver projektforslag for 2004. Bevillingen for 2004 er 5,1 mio. kr. Der planlægges 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter i 2004. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 134 projekter.Læs publikation