Miljøprojekt, 894, 2004

Storskraldsordninger - øget genbrug og genanvendelse

13-02-2004Genanvendelsen af storskrald kan øges ved at omlægge eller forbedre de eksisterende ordninger. Storskrald er et område, hvor lokale løsninger skal findes, og hvor netværk med fordel kan udbygges. For at nå sigtelinierne for genanvendelse i 2008 er det nødvendigt, at borgerne inddrages og deltager aktivt. Informationsindsatsen i de enkelte kommuner skal derfor øges. I rapporten foreslås en række anbefalinger, som skal motivere kommuner og borgere til at øge genbrug og genanvendelse af storskrald.Læs publikation