Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/2004

Redegørelse om udpegning af nødområder i de danske farvande

04-02-2004

Udpegningen af nødområder finder sted som led i implementeringen af EU's Overvågningsdirektiv (2002/59/EC). Redegørelsen forhåndsudpeger 14 nødområder for skibe med behov for assistance med højt potentiale for forurening af hav og kyst samt 8 nødområder for skibe med lavt forureningspotentiale. Redegørelsen bringer endvidere en oversigt over udgifter ved anvendelse af nødområder, beredskabsmæssige og bekæmpelsesmæssige forhold samt hovedlinjerne for de operative forhold i forbindelse med anvisningen af et skib til et nødområde.

Læs publikation