Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 45, 2004

Overlevelse af enterokokker og protozoen Cryptosporidium parvum i urin fra mennesker

02-02-2004

Enterokokbakterier kan overleve og sandsynligvis også vokse i urin opsamlet fra separationstoiletter. Laboratorieforsøg viser, at enterokokbakterier som kommer fra menneskers afføring, kan overleve selv 5-6 måneder i urin. Enterokokker kan derfor ikke anvendes som indikatorer på fækel forurening af urin, idet deres forekomst kan indikere en længere overlevelse af smitsomme bakterier end hvad der reelt er tilfældet. Æg af protozoe parasitten, Cryptosporidium parvum som kan give diarré hos mennesker, dræbes derimod efter mindre end 2 måneder i urin. Resultaterne kan anvendes til fastsættelse af hygienekrav og lagringstider for urin fra mennesker som påtænkes anvendt i landbruget eller i haver.

Læs publikation