Miljøprojekt, 886, 2004

Jordstrømme i Danmark

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

09-02-2004Rapporten omhandler en opgørelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter samt jord fra oprydningsprojekter i 2001, en vurdering af omkostninger for de forskellige jordhåndteringsformer samt en vurdering af kapaciteten for bortskaffelse af jord. Hovedkonklusioner: Der er håndteret ca. 12 mio. m3 overskudsjord i 2001. Heraf er 4,1 mio. m3 anmeldt til flytning/bortskaffelse. 45% af den anmeldte jord kommer fra ikke kortlagte arealer, ca. 35 % fra kortlagte arealer og ca. 20% fra offentlige vejearealer.Læs publikation