Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 82, 2004

Effekt af bekæmpelsesmidler på flora og fauna i vandløb

16-02-2004Der er undersøgt effekter af en række pesticider på samfund af mikroalger og et udvalg af dyr fra danske vandløb. Undersøgelserne er udført med vægt på korte eksponeringer («-2 timer) som er typisk for små vandløb. En efterfølgende 2-40 dages periode i rent vand gjorde det muligt at bestemme "forsinkede effekter" og genetablering efter giftvirkningen. Overordnet havde pyrethroiderne den største effekt med de laveste effektkoncentrationer væsentligt under den grænse som kan måles kemisk.Læs publikation