Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 46, 2004

Demonstrationsprojekt med genanvendelse af gråt spildevand fra en større gråvandsproducent

24-02-2004

83166|92854|97420|83070

Et forsøg med en større producent af gråt spildevand - Vestbadet i Brøndby - viser dog, at valget af renseteknologi kan have stor betydning for kvaliteten af det behandlede grå spildevand. Undersøgelsen viser, at rensning af gråt spildevand i sandfiltre med afsluttende UV-lysbehandling ikke giver en tilfredsstillende kvalitet af det behandlede grå spildevand. Indholdet af bl.a. kimtal, organisk stof og detergenter ligger langt fra kravene til drikkevand i det behandlede grå spildevand, som derfor udgør en sundhedsmæssige risiko ved anvendelse til toiletskyl eller maskinvask af tøj.

Læs publikation