Miljøprojekt, 877, 2004

Dampoprensning af klorerede opløsningsmidler på tidligere industrigrund i Hedehusene

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

09-02-2004

Der er udført en succesfyldt oprensning af klorerede opløsningsmidler på et tidligere industriareal. Oprensningen er sket ved en kombination af ventilation af jorden og injektion af damp i jorden. Teknologiprojektet har dokumenteret oprensningens effektivitet både overfor grundvand, jordluft og jorden selv. Rapporten præsenterer relevante data om nødvendigt energibehov, oprensningseffektivitet, økonomi og sideeffekter af denne oprensningsmetode.

Læs publikation