Miljøprojekt, 892, 2004

Antimon - forbrug, spredning og risiko

02-02-2004Der er gennemført en udredning af grundstoffet antimons anvendelser og forbrug i Danmark, spredningen til miljøet fra en række væsentlige kilder, stoffets opførsel og mulige effekter i miljøet samt giftvirkninger over for mennesker. Det vurderes på baggrund af de indsamlede data, at antimon, med det nuværende niveau af forbrug og spredning til omgivelserne, ikke er noget generelt problem for hverken miljøet eller befolkningen.Læs publikation