Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 16/2004

Videreudvikling af ådalstypologi

10-12-2004Projektet viderefører GOI-typologien fra 2002. Den sammenstiller parameterværdier af betydning for vurdering af ådalenes påvirkning af grundvandstilstrømningen til vandløbene. Der er sket en afprøvning af GOI typologien på danske vandløbsoplande og der er beskrevet generelle kravspecifikationer til fremtidige værktøjer, der skal kunne operationalisere anvendelsen af GOI-typologien.Læs publikation