Rapport fra Myndighedsudvalget

01-12-2004Et bredt sammensat udvalg, Myndighedsudvalget, med repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Dansk Industri, Landbrugsrådet, Dansk Landbrug, CO-Industri, Danmarks Naturfredningsforening, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Miljøministeriet har i rapporten anbefalet en arbejdsfordeling mellem stat og kommuner med hensyn til, hvilke virksomheder de to parter skal godkende og føre tilsyn med efter miljøbeskyttelsesloven. Rapporten er en opfølgning på strukturaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Et flertal i udvalget anbefaler, at ca. 4% af de godkendelsespligtige virksomheder placeres hos staten. Det er dels de teknisk og fagligt mest komplicerede virksomheder med et stort forureningspotentiale, dels en række virksomheder med geografisk adskilte produktionsanlæg, hvor en placering hos staten giver administrative fordele for virksomheden.Læs publikation