Orientering fra Miljøstyrelsen, 16/2004

Punktkilder 2003

03-12-2004Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram af VAndmiljøet (NOVA 2003). I dette program er der siden 1998 årligt udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 2003 samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.Læs publikation