Miljøprojekt, 972, 2004

Oversigt over økonomien i den danske vandsektor

14-12-2004Rapporten indeholder en oversigt over udgifterne i den danske vandsektor. Udgifterne er opdelt på grundvand, drikkevand, spildevand, badevand og kystvand samt vandløb og søer. Udgifterne er endvidere fordelt på aktører, dvs. stat, amter, kommuner, forsyningsselskaber og private.Læs publikation