Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/2004

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

14-12-2004Vejledningen skal give kommunerne retningslinier for og gode idéer til indholdet af den kommunale affaldsplan med start 2005. Vejledningen omhandler: - Baggrunden for affaldsplanens indhold, det vil sige dels de overordnede målsætninger i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008, dels de lovgivningsmæssige krav. - Minimumskravene til indholdet af den kommunale affaldsplan. Vejledningen præciserer kravene i affaldsbekendtgørelsens plankapitel. - Forslag og krav til, hvordan borgere og andre interessenter inddrages i affaldsplanlægningen og forslag til skemaer til kommunernes kortlægning.Læs publikation