Miljøprojekt, 970, 2004

Metalafgivelse til drikkevand, DEL 2

16-12-2004Uddybende undersøgelse af metalafgivelse fra gængse materialer i husinstallationer til drikkevand. Af 8 undersøgte metaller er nikkel det mest problematiske; det afgives fra nyt materiel ved lange henstandstider til drikkevandet i for stor mængde og giver behov for ændrede produktionsmetoder af armaturer. Metalafgivelsen er generelt størst i hårdt, saltholdigt vand, hvor rørmaterialerne varmforzinket stål og kobberikke kan bruges grundet for høj afgivelse af henholdsvis zink og kobber. Kobberlegeringer indgår som mindre dele i rørsystemerne, og nye tal viser, at bly, kobber, zink arsen og cadmium normalt afgives i så små mængder, at bekendtgørelsen om drikkevandskvalitet kan overholdes.Læs publikation