Miljøprojekt, 975, 2004

Kvalitetskriterier og kortlægning af forurenet jord - praksis i udvalgte EU lande

08-12-2004

Rapporten beskriver og sammenligner praksis i forhold til Danmark på to områder: 1. Fastsættelse af sundhedsmæssige kvalitetskriterier for kemikalier i jord, luft og vand. Sammenligningen relaterer sig til praksis i Sverige og Tyskland såvel som til WHO og EU 2. Håndtering af forurenet jord. Sammenligningen er foretaget i relation til praksis i Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien

Læs publikation