Miljønyt, 73, 2004

Geografisk, teknologisk og tidsmæssig afgrænsning i LCA

31-12-2004Denne vejledning beskriver procedurer til geografisk, teknologisk og tidsmæssig afgrænsnining ved livscyklusvurderinger Vejledningen er et delresultat fra et projekt om LCA metodeudvikling/-tilpasning og konsenssusskabelse.Læs publikation