Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 53, 2004

Forsøg med rensning af spildevand i det åbne land i beplantede filteranlæg

13-12-2004

Spildevandet i fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal renses bedre. En ny type renseanlæg vil i fremtiden være et alternativ til nedsivningsanlæg og biologiske minirenseanlæg. Anlægget kaldes et beplantet filteranlæg og er en hybrid mellem et rodzoneanlæg med sumpplanten tagrør og et biologisk sandfilter. Beplantede filteranlæg indeholder et simpelt kalcit-filter, der fjerner fosfor, og passiv recirkulering af spildevandet i anlægget medvirker til at anlægget kun kræver lidt plads. Et beplantet filteranlæg til en enkelthusstand skal kun have et areal på 15 kvadratmeter, hvilket også gør anlægget prisbilligt.

Læs publikation