Miljøprojekt, 961, 2004

Evaluering af grønne lokale og regionale netværk med deltagelse af myndigheder og virksomheder

Hovedrapport

07-12-2004

Rapporten beskriver evalueringen af regionale og lokale miljønetværk i Danmark. Formålet med evalueringen har været at tilvejebringe viden om netværkene, deres funktion og effekterne af deres arbejde samt at få viden om miljønetværkenes samspil med den Produktorienterede miljøstrategi og Grøn markedsøkonomi

Læs publikation