Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/2004

Evaluering af grønne lokale og regionale netværk med deltagelse af myndigheder og virksomheder

Delrapport 3: Dokumentation af cases

01-12-2004

Rapporten beskriver og analyserer 7 cases, der er udvalgt i forbindelse med evalueringen af grønne netværk i Danmark.

Læs publikation