Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/2004

Evaluering af grønne lokale og regionale netværk med deltagelse af myndigheder og virksomheder

Delrapport 2: Interviewundersøgelse af interessenter

01-12-2004

Rapporten er dokumentation af en interviewundersøgelse af interessenter, der ikke er deltagere i grønne netværk. Formålet med interviewundersøgelsen er at indhente erfaringer og viden om miljønetværkenes funktion, muligheder og begrænsninger i forhold til at understøtte Den Produktorienterede miljøstrategi og Grøn Markedsøkonomi hos aktører, der har viden inden for områderne, men som ikke selv er deltagere i et miljønetværk.

Læs publikation