Uden for serie, 2004

En effektiv affaldssektor

17-12-2004Rapporten indeholder arbejdsgruppens anbefalinger til den fremtidige Organisering af affaldssektoren. Der stilles forslag om en ændret Ansvarsfordeling for det genanvendelige erhvervsaffald og en række Administrative forenklinger.Læs publikation