Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 92, 2004

Effekten af sprøjtemiddelafdrift på buske og træer i læhegn

10-12-2004Forsøg med sprøjtning af tjørn med ukrudtsmidlet metsul-furon--methyl har vist effekter både i samme år som sprøjtning og året efter. Sprøjte-midlet, som anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i kornmarker, kan forment-lig ved afdrift til markomgivelser som hegn og skov-kanter medføre en længerevarende påvirk-ning. Spørgsmålet er, om andre arter er ligeså følsomme som tjørn, i hvilken grad afdrift forekommer i landbrugs-landet, og hvilke af-ledte konsekvenser afdrift har for den fauna, der er knyttet til hegn og skov-kanter. Reguleringen af pesticider tager for nær-værende ikke højde for hverken effekter på frugtsætning eller for effekter året efter sprøjtning. Nærværende projekt har påvist at sådanne effekter er sandsynlige.Læs publikation