Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/2004

Differentieret miljøtilsyn

13-12-2004Vejledningen er til brug for tilsynsmyndighedernes prioritering af tilsynsarbejdet i forhold til et differentieret virksomhedstilsyn. Vejledningen fastsætter kriterier for kategorisering i tre niveauer af godkendelsespligtige virksomheder og landbrug, virksomheder omfattet af branchebekendtgørelser, landbrug med erhvevsmæssigt dyrehold og virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling. Endvidere indeholder vejledningen en beskrivelse af et samlet tilsyn, omfattende en gennemgang af virksomhedernes samlede miljøforhold.Læs publikation