Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 93, 2004

Bæredygtig produktion af småplanter i forstplanteskoler

10-12-2004Formålet med projektet var at udvikle alternative metoder til kemisk sanering af rodsygdomme og ukrudt i forstplanteskoler med fokus på dampning og brug af grønafgrøder. Der blev opstillet markforsøg, hvor virkningen af kemisk (Basamid), termisk (dampning) og biologisk (grønafgrøder) sanering af rodsygdomme og ukrudt blev sammenlignet. Projektets konklusioner er, at damp ser ud til at kunne anvendes som alternativ til Basamid. Biologisk sanering med grønafgrøder viste også potentialer til sanering af frøukrudt og til sanering af rodsygdomme med forudgående jorddesinfektion.Læs publikation