Miljønyt, 71, 2004

Arbejdsmiljø i LCA

22-12-2004Denne vejledning indeholder en gennemgang af en metode til at inddrage arbejdsmiljø i livscyklusvurderinger samt en database. I databasen findes en lang række basale data, der er nødvendige i en sådan vurdering. Vejledningen er et delresultat fra et projekt om LCA metodeudvikling/-tilpasning og konsenssusskabelse.Læs publikation